Vård och kontroll

Lär känna bilen och genomför en inre- och yttre säkerhetskontroll.